Wat is het Conformiteitsattest en Waarom is het Belangrijk?

Een conformiteitsattest is een officieel bewijs dat aantoont dat een huurwoning voldoet aan de vastgestelde normen voor veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Dit attest is bijzonder belangrijk, niet alleen voor de huurder die hiermee verzekerd is van een veilige en leefbare woning, maar ook voor de verhuurder die hiermee potentiële huurders kan aantrekken. Het toont aan dat de woning niet enkel bewoonbaar is, maar ook dat ze in overeenstemming is met de wettelijke kwaliteitsnormen. De vermelding van het maximaal aantal toegestane bewoners op het attest zorgt tevens voor duidelijkheid en voorkomt overbevolking in de woning.

Conformiteitsattest Uitgelegd

De toekenning van het conformiteitsattest hangt af van het aantal en de ernst van de gebreken in de woning, om zo de kwaliteit ervan te bepalen. Er zijn drie categorieën waarin inspecteurs deze gebreken indelen:

  • Categorie 1: Dit betreft minder ernstige mankementen die echter wel een negatieve impact hebben op hoe de bewoners leven. Deze kunnen mogelijk uitmonden in grotere problemen. Indien een woning zeven of meer van dergelijke mankementen vertoont, dan worden deze op hetzelfde niveau gezet als een defect in Categorie 2.
  • Categorie 2: Hieronder vallen aanzienlijke tekortkomingen die weliswaar geen directe dreiging vormen voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners, maar die wel de bewoonbaarheid van de woning aantasten.
  • Categorie 3: Deze categorie omvat de meest kritieke gebreken, die leiden tot onleefbare omstandigheden of die een rechtstreeks risico inhouden voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Dergelijke gebreken maken de woning absoluut ongeschikt voor bewoning.

Een belangrijk aspect in deze beoordeling is dat recentelijk normen met betrekking tot isolatie en dubbele beglazing ook zijn opgenomen in de kwaliteitsevaluatie van de woning. Indien een woning gebreken heeft die onder Categorie II vallen, zoals aangegeven in het technisch verslag, wordt deze als ongeschikt beschouwd. Verder wordt een woning als onbewoonbaar bestempeld als er gebreken zijn die behoren tot Categorie III.

Voorwaarden voor Conformiteitsattest Aanmelding

Het aanvragen van een conformiteitsattest is over het algemeen niet verplicht, tenzij dit door de lokale gemeente via een reglement is opgelegd. Het attest wordt echter onmisbaar wanneer een woning eerder als ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard en de verhuurder dit besluit wil laten herzien. Bovendien heeft het conformiteitsattest aan belang gewonnen met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet, vooral voor huurovereenkomsten die na 31 december 2018 zijn afgesloten. Het voorleggen van een recent conformiteitsattest kan de nietigverklaring van de huurovereenkomst door een vrederechter voorkomen.

Hoe kan ik me registreren met een Conformiteitsattest?

De aanvraagprocedure voor een conformiteitsattest begint bij de gemeente waar de huurwoning zich bevindt. De beslissing wordt genomen door de burgemeester op basis van een technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur. Als de burgemeester binnen 60 dagen geen beslissing neemt of het attest weigert, kan de verhuurder binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. Dit proces zorgt ervoor dat er een onafhankelijke beoordeling plaatsvindt van de woonkwaliteit.

Kosten

Voor het aanvragen van een conformiteitsattest worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn over het algemeen beperkt tot maximaal 90 EUR voor een zelfstandige woning en een gelijk bedrag voor een kamerwoning, met een toeslag van 15 EUR per extra kamer. Deze kosten zijn door de gemeente vastgesteld en kunnen variëren afhankelijk van de gemeente en de specifieke situatie van de woning.

Ik Heb een Conformiteitsattest, Wat Nu?

Het conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig, tenzij de Vlaamse regering of de lokale gemeente een kortere termijn heeft vastgesteld. Deze geldigheidsduur kan veranderen als de woning aanzienlijke renovaties ondergaat, als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, of als er een nieuw.

Conclusie: Beoordeling van Woninggeschiktheid

Het conformiteitsattest speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van huurwoningen. Het biedt niet alleen een garantie voor huurders over de leefbaarheid van hun woning, maar stelt ook verhuurders in staat om met vertrouwen hun eigendom op de markt te brengen. De woning wordt beoordeeld op basis van drie categorieën van gebreken, variërend van kleine mankementen tot kritieke tekortkomingen. Kortom, het conformiteitsattest is een onmisbaar instrument voor zowel huurders als verhuurders in de Vlaamse woningmarkt, waarbij het zorgt voor transparantie, veiligheid en kwaliteitsborging.

5 1 vote
Artikel waardering
Subscribe
Notify of
guest

1 Reactie
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dilanoo
Dilanoo
26 November 2023 9:09 pm

Interessant artikel over conformiteitsattest! 🙂

Last edited 7 months ago by Dilanoo